Tạo mẫu khoá tình yêu của bạn chỉ trong 5 bước!
1. Màu / Loại khóa
2. Tiêu đề
chọn
3. Font chữ
chọn
4. Chọn hình
chọn
5. Đặt thêm
Tổng
- €
Bao gồm VAT, Miễn phí khắc,
Chữ và hình khắc do bạn tự chọn,
Chưa tính phí vận chuyển
Thêm vào giỏ hàng
1. Chọn khóa mong muốn của bạn
Khóa trái tim màu đỏ Khóa trái tim màu đỏ
Khóa trái tim màu đỏ
200.000₫
Khóa trái tim màu gold Khóa trái tim màu gold
Khóa trái tim màu gold
200.000₫
Khoá trái tim màu xanh da trời Khoá trái tim màu xanh da trời
Khoá trái tim màu xanh da trời
200.000₫
Khoá trái tim màu bạc Khoá trái tim màu bạc
Khoá trái tim màu bạc
200.000₫
Khoá trái tim màu rosé gold Khoá trái tim màu rosé gold
Khoá trái tim màu rosé gold
200.000₫
Khoá trái tim màu hồng Khoá trái tim màu hồng
Khoá trái tim màu hồng
200.000₫
Khoá trái tim màu đen Khoá trái tim màu đen
Khoá trái tim màu đen
200.000₫
Khóa đỏ Khóa đỏ
Khóa đỏ
160.000₫
Khoá vàng Khoá vàng
Khoá vàng
160.000₫
Khoá xanh da trời Khoá xanh da trời
Khoá xanh da trời
160.000₫
Khoá hồng Khoá hồng
Khoá hồng
160.000₫
Khoá xanh lá cây Khoá xanh lá cây
Khoá xanh lá cây
160.000₫
Khoá bạc Khoá bạc
Khoá bạc
160.000₫
Khoá đen Khoá đen
Khoá đen
160.000₫
2. Đưa nội dung cá nhân của bạn
Dòng 1: Tên của hai bạn
Dòng 2: Ngày kỷ niệm của bạn
3. Chọn kiểu chữ
4. Chọn hình yêu thích của bạn
5. Đặt thêm của bạn
Khóa thứ hai
+ 125.000₫
Hãy treo khoá tình yêu của bạn ở một nơi lãng mạn, và một khoá để ở nhà. Như vây bạn sẽ luôn có món vật kỷ niệm này ở bên mình 
Khắc mặt sau
+ 0₫
Một câu thơ, lời bài hát hay một câu nói riêng của bạn khắc ở mặt sau khoá
Túi quà trắng
+ 0₫
Đặc biệt lãng mạn - Khoá tình yêu của bạn gói trong một chiếc túi quà sang trọng màu trắng
Túi quà đen
+ 0₫
Đặc biệt lãng mạn - Khoá tình yêu của bạn gói trong một chiếc túi quà sang trọng màu đen
Hộp trắng
+ 20.000₫
Đặc biệt lãng mạn - Khoá tình yêu của bạn trong một hộp quà sang trọng màu trắng
Hộp đen
+ 20.000₫
Đặc biệt lãng mạn - Khoá tình yêu của bạn trong một hộp quà sang trọng màu đen
- €
Bao gồm VAT, Miễn phí khắc, Chữ và hình khắc do bạn tự chọn,
Chưa tính phí vận chuyển
Thêm vào giỏ hàng